sonic belligeranza

Sonic Belligeranza off-radar music label since the year 200000
+Belligeranza

+Bel.07 “DUB SIREN SIDE/ LICKSHOT SIDE” by Mr Law

ARTIST: Mr Law
TITLE: DUB SIREN SIDE/ LICKSHOT SIDE
YEAR: 2020
LABEL: +BELIGERANZA
REF. CAT.: +BEL. 07
GENRE: noise/dub/8bit

+Bel.06 “Bally Corgan” by Bally Corgan

ARTIST: BALLY CORGAN
TITLE: BALLY CORGAN
LABEL: +BELLIGERANZA
REF. CAT.: +BEL.06
FORMAT: 7″ picture-disc

+Bel.05 “Pizza 4 Seasons” by AAVV

TITLE: 4 SEASONS PIZZA
ARTISTS: VARIOUS
LABEL: +BELLIGERANZA
REF.CAT.: +BEL.05
FORMAT: 12″ picture-disc

+Bel.04 “in skateborED we noize !!!” by Dj Balli

ARTIST: DJ BALLI
TITLE: in skateborED we noize!!!
LABEL: + BELLIGERANZA
REF. CAT.: +BEL.04
FORMAT: 7″ picture-disc

+Bel.03 “The Pure Spirit Of Rock’n’Roll” by Dj Balli

ARTIST: DJ BALLI
TITLE: THE PURE SPIRIT OF ROCK’N’ROLL
LABEL: + BELLIGERANZA
REF. CAT.: + BEL.03
FORMAT: MIX-CD

+Bel.02 “Memories From Before Being Born” by N.

ARTIST: N
TITLE: Memories From Before Being Born
LABEL: + BELLIGERANZA
REF.CAT: +BEL.02
FORMAT: CD

+Bel.01 “El Paso SoundWall” by Sandblasting

ARTIST: Sandblasting
TITLE: El Paso SoundWall
LABEL: +BELLIGERANZA
REF. CAT.: +BEL.01
FORMAT: CD